Privacybeleid tot 13 maart 2023

Hieronder geven wij een overzicht van het belangrijkste dat u moet weten op basis van uw relatie met RENT ALIA HOLIDAYS S.L.U. (‘Rentalia’) :

I. Als particuliere gebruiker of adverteerder die onze website of apps gebruikt

Bij Rentalia zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt om u de diensten te bieden die u aanvraagt. Op het moment dat u een dienst aanvraagt, wordt dit verzoek de contractuele relatie die de wettelijke basis is om deze te verwerken. Evenzo sturen wij u commerciële berichten wanneer u dit hebt geaccepteerd. Als u de overdracht van uw gegevens hebt toegestaan of een dienst van andere bedrijven hebt aangevraagd, hebben deze de toegang tot uw gegevens nodig om u de dienst te kunnen leveren. U kunt te allen tijde toegang tot uw gegevens krijgen en deze verbeteren of verwijderen en andere rechten uitoefenen, zoals hieronder wordt uitgelegd.

II. Als professionele adverteerder (rechtspersonen of fysieke personen) of een vertegenwoordiger van de persoon die onze website of apps gebruikt

Bij Rentalia zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en wij verwerken deze om u de diensten te kunnen verlenen die u aanvraagt op basis van het contract dat is aangegaan met de entiteit die u vertegenwoordigt, waarbij de wettelijke basis voor deze verwerking het rechtmatige belang van Rentalia is. Uw gegevens kunnen worden gedeeld met dienstleveranciers van Rentalia die toegang ertoe moeten hebben om u de gecontracteerde dienst te kunnen leveren. U kunt te allen tijde toegang tot uw gegevens krijgen en deze verbeteren of verwijderen en andere rechten uitoefenen, zoals hieronder wordt uitgelegd.

In beide gevallen raden wij u aan dat u het volledige privacybeleid leest dat wij hieronder hebben opgesteld om een gedetailleerd inzicht te verkrijgen van welke gegevens wij gebruiken voor elke dienst die u aanvraagt en hoelang wij deze gegevens moeten opslaan.

Door op de knop ‘Accepteren’ of een gelijkwaardige knop te klikken, verklaart u dat u het privacybeleid van Rentalia kent en begrijpt.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING

1. Verantwoordelijke van de verwerking: Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

RENT ALIA HOLIDAYS S.L.U, gevestigd in Plaza de las Cortes 2, 5ª – 28014 Madrid, met NIF: ESB83467613 en telefoonnummer (+34) 91769 80 60, (‘ Rentalia ’) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die u verzendt via deze website en zijn subdomeinen of apps (hierna ‘website en apps genoemd’).

In de volgende bepalingen geven wij u informatie over hoe wij persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, gebruiken in de verschillende vormen van onze website en apps, evenals de rechten die u als gebruiker van de website en apps (‘ gebruiker‘) of als klant helpen, alsof u een onroerend goed publiceert op particuliere basis (‘ Particuliere adverteerder’) of als vertegenwoordiger van een professionele adverteerder (‘Professionele adverteerder ’). Dit alles is onderworpen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: [email protected]. Of u kunt contact opnemen met onze vertegenwoordiger van gegevensbescherming, met wie u contact kunt opnemen via het volgende e-mailadres: [email protected].

2. Doel van de verwerking: Wat doen wij met uw gegevens?

a) Wij beheren uw persoonsgegevens om u te voorzien van de dienst voor het beheren van uw registratie als gebruiker en de interactie met adverteerders die u hebt aangevraagd via de website en apps.

b) Als u ons een vraag stelt of een klacht indient, verwerken wij uw gegevens om deze te kunnen beheren.

c)Of u nu een gebruiker, particuliere adverteerder of vertegenwoordiger of contactpersoon van een professionele adverteerder bent, wij kunnen u commerciële berichten sturen om:

– u uit te nodigen voor evenementen en nieuws mee te delen dat verband houden met Rentalia of met bedrijven van de Idealista-groep (idealist S.A.U., idealist Credit and Financing S.L., TerceroB el portal de las casas S.L.).

– nieuws en speciale aanbiedingen mee te delen van bedrijven uit de genoemde Idealista-groep of van bedrijven uit sectoren die verband houden met vakantieverhuur (verzekeraars, slimme meters, autoverhuur).

– uw deelname te vragen aan enquêtes of beoordelingen over verblijven in accommodaties die op onze website en apps zijn gepubliceerd, waarbij u eerder contact hebt opgenomen met de eigenaar of een reservering hebt bevestigd.

d) Als u een vertegenwoordiger of contactpersoon bent van een professionele adverteerder, beheren wij uw persoonsgegevens om contact te houden en een commerciële relatie te ontwikkelen met de entiteiten die u vertegenwoordigt.

e) Als u een particuliere adverteerder, vertegenwoordiger of contactpersoon van een professionele adverteerder bent, verwerken wij uw gegevens om de vorderingen te beheren die u mogelijk verschuldigd bent voor onze diensten.

3. Rechtsgrondslagen: Waarom mogen wij persoonsgegevens verwerken?

De rechtsgrondslagen die ons toelaten om uw gegevens te verwerken voor elk van de doeleinden die hierboven in sectie 2 worden aangegeven, zijn:

a) Contractuele relatie: deze is van toepassing wanneer u een dienst aanvraagt die hierboven wordt vermeld in sectie 2 a), zelfs als deze gratis is.

b) Rechtmatig belang : om te reageren op vragen en klachten die wij ontvangen en de terugvordering van verschuldigde bedragen te beheren. Als u de vertegenwoordiger of contactpersoon bent van een professionele adverteerder, hebben wij een rechtmatig belang om contact te houden met de entiteit die u vertegenwoordigt en onze services te bieden (paragraaf 2 b), d) en e) hierboven).

c) Uw toestemming: door het vakje in te schakelen dat verschijnt in de contact-, registratie- of inschrijvingsformulieren geeft u ons toestemming om u de berichten te sturen die wordt vermeld in paragraaf 2 c) hierboven

4. Ontvangers: Aan wie kunnen wij persoonsgegevens doorgeven?

Wij kunnen uw gegevens aan derden doorgeven in de volgende gevallen:

– Adverteerders met wie u contact opneemt om uw aanvraag te beheren.
– Aan rechtbanken of overheidsdiensten om aan een wettelijke vereisten te voldoen.

Ook de personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking kunnen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, dat wil zeggen de leveranciers van diensten die toegang moeten hebben tot uw gegevens voor de ontwikkeling van hun functies, waaronder personen die ons technologiediensten, bezorg- en ontvangstdiensten van documentatie, callcenterdiensten en diensten voor het versturen van reclamecampagnes, het online reserveringsplatform of opslag leveren.

U kunt meer informatie over de ontvangers van uw gegevens aanvragen door een e-mail te sturen naar het e-mailadres [email protected] met vermelding van de ontvangers van de gegevens voor de specifieke verwerking of gebruik.

5. Gegevens doorgeven: Aan wie geven wij uw gegevens door?

Er worden geen internationale overdrachten van persoonsgegevens gemaakt.

6. Bewaartermijn van gegevens. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Afhankelijk van het doel van de gegevensverwerking worden de gegevens als volgt bewaard:

– Tijdens de contractuele relatie. Dat wil zeggen, terwijl u onze diensten gebruikt of terwijl wij of de leverancier de gegevens beheren voor de duur die u ons hebt opgegeven. (van toepassing op paragraaf 2 a) hierboven. Totdat er een antwoord op de vraag is verstrekt of een ingediende klacht is opgelost. (sectie 2 b) hierboven).

– Totdat u uw toestemming intrekt om commerciële berichten te ontvangen of gedurende 4 jaar na de laatste interactie met ons (wat het eerst plaatsvindt) (paragraaf 2 c) hierboven).

– Als u een vertegenwoordiger of contactpersoon bent van een professionele adverteerder, tijdens de contractuele relatie met de entiteit die u vertegenwoordigt of totdat u ons op de hoogte brengt dat u geen contactpersoon meer bent (sectie 2 d) hierboven).

– Totdat u de verwijdering aanvraagt (van toepassing op alle doeleinden die worden beschreven in paragraaf 2).

Evenzo informeren wij u dat uw gegevens geblokkeerd blijven gedurende de verjaringstermijnen van verplichtingen voor alle verwerkingsdoelen die worden vermeld in paragraaf 2.

7. Noodzakelijke en bijgewerkte gegevens

In de formulieren zijn er verplichte velden. Zonder deze kunnen wij onze diensten niet leveren. Wanneer u klikt op de knop ‘Opslaan’ (of een soortgelijke knop) die is opgenomen in de bovengenoemde formulieren, verklaart u dat de informatie en gegevens die u in deze formulieren hebt verstrekt, juist en waarheidsgetrouw zijn.

Om ervoor te zorgen dat de verstrekte gegevens altijd bijgewerkt zijn en geen fouten bevatten, moet u ons zo snel mogelijk op de hoogte brengen van wijzigingen en verbeteringen van uw persoonsgegevens die zich hebben voorgedaan via het e-mailadres [email protected]. U kunt ook uw telefoonnummer of e-mailadres bijwerken via het persoonlijke gedeelte op de website en in de apps.

8. Rechten van belanghebbenden

Wij brengen u ervan op de hoogte dat u de volgende rechten kunt uitoefenen:

(i) Het recht op toegang tot uw persoonsgegevens om te weten welke worden verwerkt en welke verwerkingshandelingen worden uitgevoerd;

(ii) Het recht om onnauwkeurige persoonsgegevens te verbeteren;

(iii) Het recht om uw persoonsgegevens te verwijderen, voor zover dit mogelijk is (bijvoorbeeld bij wettelijke verplichtingen);

(iv) Het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen wanneer de juistheid, wettelijkheid of noodzaak van verwerking van de gegevens twijfelachtig is, in welk geval wij ze kunnen bewaren voor het eisen of verdedigen van claims;

(v) Het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, wanneer er een wettelijke basis bestaat die ervoor zorgt dat de verwerking van de vermelde gegevens een rechtmatig belang is. Rentalia stopt de verwerking van uw gegevens, tenzij deze een rechtmatig belang heeft of de gegevens noodzakelijk zijn voor de verdediging van claims;

(vi) Het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens, wanneer de wettelijke basis die ervoor zorgt dat wij deze kunnen verwerken, aantoont dat er een contractuele relatie is of dat u uw toestemming verleent;

(vii) Het recht om de aan Rentalia verleende toestemming in te trekken.

U kunt uw rechten op elk moment en kosteloos uitoefenen door een e-mail te sturen naar [email protected]met vermelding van het recht dat u wenst uit te oefenen en uw identificatiegegevens.

Daarnaast brengen wij u ervan op de hoogte dat u het recht hebt om een claim in te dienen bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming als u van mening bent dat er een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming is gepleegd met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

9. Vertrouwelijkheid en beveiliging

Bij Rentalia maken wij redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid te behouden van persoonsgegevens die via de website en apps worden verstrekt. Wij handhaven strikte beveiligingsniveaus om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofde toegang, behandeling of openbaarmaking, waarbij wij rekening houden met de staat van de technologie, de aard en de risico’s waaraan de gegevens worden blootgesteld. Wij zijn niet aansprakelijk voor de manier waarop u de gegevens (waaronder de gebruikersnaam en het wachtwoord) buiten de website of apps van Rentalia gebruikt.

Tambien pedes leer este artículo en Español English Deutsch Français Português Italiano

Updated on 21 maart, 2023

Related Articles

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support